't Is vurbej
Muziek: V. Van Deelen  tekst:Mantje Martens
Zang: Wim de Best & Carmen Cremers
Woare we wèr ân de wandel
Kroeg in kroeg uut was zo fijn
Hèt ons het masker veraanderd
Was ut alleen vûr de gein
Heurt dè alleen bej deez daoge
Dink dôr mâr nie over noa
't Was toch lekker al da hosse en zinge
Kwam daor mâr nooit un eind ân

refrein:
As de klok dan twelluf slôt
En bej Riche de deur toe gôt
Joekskapelle van de stroat
Gènne Prins mèr, gènne road
Motte wèr op huus an goan
Niks te zien alleen de moan
Ja dan is ut wèr vûrbej
Kan de kast in al ut grêj

Gôn wej dan Riche wèr verloate
Steenstroat mit lichjes zo zaacht
Stôn wej nog efkes te proate
Onder de maon in de naacht
Rest van ut durp is al duuster
Fluuster ik ouw in het oor
't Was toch lekker al dè hosse en zinge
Kwam doar mâr nooit un eind ân