WA GE HET DÈ MOTTE HAUWE
1984 - 1988
KANT A
In 1985 won dit liedje de publieksprijs.
De liefde wordt op carnavaleske manier op de korrel genomen.
Helaas leert ook dit liedje ons niet waar de naam Geitenbok
vandaan komt.
Wellicht is het slechts een samenvoeging van
Geiten en Bokken, waarmee de "uit-vinder" al vroeg
emancipatorisch  bezig is geweest.

1. De geitenbok die is verliefd
Tekst en muziek: Herman Wientjens
Zang: Carmen Cremers & Tineke Rothof

refrein
De geitenbok die is verliefd
Oh oh ons bukske got uut vreije
Waant Amors' pijl het um dur'kliefd
Hoe da now mot, zal mien benêje
Boksmerse geitjes kiek goed uut
Den bok het zonne leuke snuut
Ut hele jaor is ie wel netjes
Mar now lust ie wel grune bledjes

De  geitenbok die is mit Carnaval steeds ien de war
Heej blèrt, heej bokt, heej vrêt niet mèr
En makt ut soms te bar
Zien plèts ien 't waope van Boksmèr
Is mit die daoge vrij
Hij kiekt de geitjes smachtend nao
Wie brengt um toch wèr beej
=================================================
In 1985 zong Prins Gijs II, vlak voor zijn opkomst
dit "lieve" themaliedje met Henriette Berkvens.
Helaas kunnen komponist en tekst-schrijver niet meer meemaken
dat hun "kreatie" op muziekcassette is vastgelegd.

2. Striepke Veur
Muziek: Gerrit Lenselink  Tekst: Theo Lamée
Zang: Henriette Berkvens & Gijs Moes

refrein
Zo gaon weej mit zien alle
Wer naor 't Vortums veld
Riek en erm 't kannie balie
Onze kunning is den hèld
Kiek, dè jong kust zien derke
Oei, zeej kriet daorvan un kleur
As Boksmerse hedde toch 'n striepke veur

As de vurjaorsknöpkes zwelle
En de lente kumt, wâ dan
Dan gaon weej de daage telle
Waant de Metworst kumt 'r an

As den bekker wer gôt bakke
En de wèrme mik smakt goed
Kriebelt 't van kop tot hakke
Jao, dè dût ons Boksmèrs bloed
=================================================
Jan Stevens als "Jan" en op de bühne als "Taante Jo".
Mien taante Jo was één van de 13 inzendingen in 1985
voor de liedjesavond. Wellicht werd hiermee het bewijs geleverd
dat het uitbrengen op plaat en muziek-cassette van de liedjes
een stimulerende invloed heeft.

3. Mien taante Jo...
Muziek: Herman Wientjes  Tekst: Herman Wientjens
Zang: Jan Stevens

refrein
Mien taante Jo die hèt un hele grote hoempapa
Holadijee, holadijo
Ze het van veure en van aachtere zonne hoempapa
Holadijee, holadijo
Och kiek ze zwiere kiek ze drèje diejen hoempapa
Ik wór nog knots ik wôr nog gek van diejen hoempapa
Mien taante Jo, mien taante Jo
Geft ut van veure en van aachtere kado

As taante Jo ien onze kloostertuin gôt stappe
Holadijee, holadijo
Dan lope alle jonge kèls naor lucht te happe
Holadijee, holadijo
Ut is un bèste brave ziel
Mar oh ze barst van seks-se-piel

Mien taante Jo, dè is un heel rondborstig iemand
Holadijee, holadijo
Ze zèt precies wor ut op stut, ze ontziet niemand
Holadijee, holadijo
Ut mansvolk is ten einde raad
Zij is hun lâtste toeverlaot
=================================================
Met een half punt verschil werd dit "themaliedje"
tweede tijdens de liedjesavond van 1985.
Wie zich verschuilt achter de naam "van Ginneken"
als tekstschrijver en komponist is nog steeds een
raadsel.

4. Miene kiel
Muziek: Van Ginneken  Tekst: Van Ginneken
Zang: Gérard van Beuningen

refrein
Ik heb unne kiel rait Carnaval
Ik heb unne vale kiel mit vuls te korte mouwe
Ik heb unne kiel mit Carnaval
't Is ôk nie veul mois
't Is unne ouwe
Mit Carnaval dan trekte toch ouw beste pak nie an
De is ôk gaar nie hendig
Waant dè bier dè plèkt dur an
Ik heb unne kiel mit Carnaval
Daor kunde daoge lang ien blieve sjouwe

Ze gaon naor Carnaval toe
Mit un dorustruike an
Mit vère op de kop
En dan verklèèjd as indiaan
De boerebrulluft doen ze zelfs
Ien un ouw jacket
Ik heb niks van dè alles
'k Heb nie ens un boerepet
=================================================
Jan .... oeh .... Stevens bracht in 1987,
op muziek van Herman Wientjens, een totaal ritme op de planken.
Ondanks de zon van Rio houden wij het toch op de
Boxmeerse Carnaval.

5. Boksmèr is gen Rio de Janeiro
Muziek: Herman Wientjens  Tekst: Herman Wientjens
Zang: Jan Stevens

refrein
Boksmèr is gèn Rio de Janeiro
Mâr Rio de Janeiro gèn Boksmèr
Boksmèr is gèn Rio de Janeiro Mâr
Rio de Janeiro gèn Boksmèr

Ik was lâtst in Rio de Janeiro
't Was wied weg en niemand praotte Boksmèrs
Ik vroeg urn 'n pilske ien un disco
Mar oh jè dè smakte lang niemèr vers
Gèn Hoogkoor, gèn Kloostertuin, gènne Metwóórst
't Was knudde ik barstte daor van d'n dóórst

Ik zaag daor zon hoela-derke daanse
Mit 'n heel kort rukske, wa was ze sjiek
'k Haj veul zin um mit hur gaon te sjaanse
En zei: Kom, let us go away to "De Piek"
Ze keek mien us an en zei mit 'n glimlach:
"Aj'm sorrie but aj doe not understand"
=================================================
Henri v.d. Runstraat en Gonny Wientjes wonnen in 1987 met
De Boksmèrse Cowboys" de publieksprijs.
Zij stonden met hun "cowboy-liedje" nog vele malen
op de planken tijdens de vele aktiviteiten van de
Metworstvereniging.

6. De Boksmèrse cowboys
Muziek: Herman Wientjens  Tekst: Herman Wientjens
Zang: Henri Runstraat & Gonny Wientjes

refrein
Ien Boksmer, dor zien gèn cowboys mèr
Mar da hindert toch nie
Waant die jongens van de Metworst
Hebbe 't rije onder de knie
Elk jaor tegge vastenavond gaon de perdjes van stal
Genne cowboy die dè rije hun verbètere zal

Op de prairie dor ziede veul rennende pèrd
Mit heel stoere kels, ver van huus en van herd
Dè duut mien dan altied denke an 't Vortumse veld
Mar dor is de kunning den Boksmèrse held

Zo blieft onze Metworst traditie getrouw
De roem van 't verlejen, dè luustert zo nouw
Al hebbe wej ok gèn cowboys, mar 't hoeft gèn betoog
De eer van Boksmèr, ja die houwe wej hoog
=================================================
Een heerlijke meezinger van de dames van de
Moeke Tiese Klup, waarmee ze, terecht, de publieksprijs 1988
in de wacht sleepten. "Dat hadden we: Noit Gedocht"!!

7. As ge lacht, dan binde môjer
Muziek: Herman Wientjens  Tekst: Anny Schaminee
Zang: "Nooit gedocht"

refrein
As ge lacht, ja as ge lacht
Dan bin de môjer
Zet de zurgen mar an de kaant
As ge lacht, ja as ge lacht
Dan bin de môjer
Spring us lekker uut de baand
Staot us op van ôwe  zit
Doe allemoal gezellig mit
En vier now carnaval
Got saome nor ut bal
Unne mins is nie van hout
Carnaval laot niemand koud
Lach mit de Raod van Elf
En de rest dè kumt vanzelf

't Hele jaor dan lopte mit 'n masker op
Mar mit deez dolle daoge, gôdde mit owen eige kop
'n Goei humeur is goud wert, unne mins is nie van hout
'n Blije lach vur iedre  dag, want treure dè is fout

We klappe ien de haande, slaon ons op de knei
Maoke 'n polonaise, 'n hele lange rij
Dan drinken we ons pilske, ut schuum tot an de neus
'n Blije lach vur iedre dag, want dit is onze leus:
=================================================
Vier jaar nadat de eerste joekskapel "De Joekels" werd
opgericht, zetten Gerard van Beuningen en
Carmen Cremers in 1987 met hun "De Joekskapel"
de Boxmeerse carnavalisten op het spoor om te komen
tot meerdere dweilorkesten in Boxmeer.
Volgens de laatste geruchten niet zonder sukses!

8. De joekskapel
Muziek: Herman Wientjes  Tekst:Gerard van Beuningen
Zang: Carmen Cremers en Gerard van Beuningen

refrein
Dor kumt de joekskapel
Ut is un heel gek stel
Ze speule swingend en hosse dur de stroat
Dè is de joekskapel
Mit Sjaak en taante Nel
Zien wej dur bej, ja dan wurdt ut heel duk loat
 
Dur ut jaor hin dan zien wej dood gewone minse
Dur ut joar hin is dur mit ons niks ân de haand
Sjaak gôt naor Chrisje en ons Nel die gôt naor Linsse
Moi ien ut pak en lekker wandele ôver ut zaand
Mar as de tied van zwiere zwaaie is gekomme
Griept Sjaak d'n trommel en ons Nel die spuit zich blaui
Dan zien we vrij en laote ut werruk vÛr d'n domme
Dan gôn de remme los en kieke nie zô nauw
=================================================

Het winnende liedje van 1986 "Mien Ster", op de bühne
gebracht door Lea Jansen en Ria Verdellen.
Een "gevoelig" themaliedje waarin de "kortstondige" liefde
wordt bezongen.
Wat een heerlijke tegenstelling tot het "Hilver-sumse"
carnavalsgeweld.

9. Mien Ster
Muziek: Engelbert Oudenhoven  Tekst: Frank Schrijen
Zang: Lea Jansen en Ria Verdellen

refrein
Ik zoi mit ouw un oavend wille sjaanse
Want och mien jungske dè doei ik zo gèr
Ik heb ouw al us gezien
Is't van 't danse heel misschien
Waant mit vastenoavend binde gej toch mien ster

Gôdde lekker zwiere godde nor ut bal
Soms ôk iets versiere soms dan wèt-ut al
Tot de laote ure klôt-ter mâr mit hin
Roepe wèr de bure: zeg, hèt dè nou zin

Kèls en ôk de vrollie zurge ân de kaant
Lekker ien den ollie ien vastenoavend-laand
Want die dolle daoge komme; wa'k ouw zeg
Mit die volle glaze wètte wel de weg
=========================================