Was karnaval mar ien de zommer
Muziek & tekst: Wim Kersten
Zang: De zonnige zussen
Was karnaval mar ien de zommer nou
dan haj ik veul meer schik
Was karnaval mar ien de zommer
Gin kouwe haande, voeten, oren, wanne kick
Was karnaval mar ien de zommer
Nou, dan liep ik d'r 's efkes luchtig bij
Ja, dan ging ik evvel ien bikini
En op stroat hosten wèj dan zij an zij (2x)

't Begint al mit die verlichte optocht
as ik t'r bin krieg ik mistal unne knauw
ja, ik weet 't is d'r gezellig en ok altiet drukbezocht
mar ik verek toch mistal gruw' lijk van de kou

Zondag goi ik noar diejen boerenbrulluft
dè is binnen en dè is wir veul té heet
Zoveul lagen kleren an, zo da ge van de hitte puft
en efkes lâter stinkte gruw'lijk noar' t zweet

Refrein

Möndag vriezen ouw - as efkes pech hét
doar ien Vortum alle oren van ouw kop
Ja, 't hangt t'r mar vanaf hoede de wiend doar stèt.
Mins doar zie ik elluk joar wir tegenop

En doarnoa dweilen wèj van kroeg noar kroeg, mar
an de tap krieg ik 'n klap in mien gezicht
Zoveul lagen kleren ân en die hitte dè is bar
Waar deez' traditie ien de zommer mar gesticht

Refrein