Un blèdje bier
Muziek & tekst: Gerrie Linders & Robbert Janssen
Zang: Ut blèdje bier
Refrein:
Doet ons nog gouw un blèdje bier
Loat de kroan , alvast mâr lope
Doet ons nog gouw un blèdje bier
Want let mâr op die kunde ôk met euro’s kope

We zate bej mekoar
De gleskes keke roar
Want hoe ge ze ôk drejde
Dun bôjum was in zicht
Ut wier dun hoogste tied
Wa ik ôw nôw vertel
Ik dink da'k dur nog énne bestel

Ut feest kunt moi op gang
De bend swingt uut de pan
Mien ore staon te tuute
En de mèste zien kedöl
Wa is het hier toch moi
Ik krieg host kiepevel
Ik dink da'k dur nog énne bestel

Gin gulde ien de tès
Da nekt ons wèr de fles
Dun tap die goat host dicht
We motte wer nor huus
Ut feest dèt is vurbej
Nog énne keer an die bel
Ik dink da'ik dur nog énne bestel