Pierewaaje dûr Boksmèr
Muziek &Tekst: Gerard van Beuningen
Zang: Ilona,Frans,Tjeerd,Jolanda,Tonnie en Els

Weej gôn wèr pierewaaje dûr Boksmér,
de neus omhoog ut is ut moiste wér.
Flierefluite dûr de stroat, lekker weg van alle proat
en we danse ien de moat.
Weej gôn wèr pierewaaje dûr Boksmér,
de neus omhoog ut is ut moiste wér.
Krieg de kriebels ien mien buuk, 't is wèr feest van hier tot
Un bietje sjansen kan gèn kwoad.

Ien un boerekiel of ien een truitje
Zwaajend nôr de minse ien ut laand.
Mit hart en ziel ut gût wèr as un fluitje
Minse zet ouw zurrigge an de kaant.
De stress is weg ut kan ons niks mèr balle
Ut masker op weej gôn wèr kamavalle.

Weej gôn wèr pierewaaje dûr Boksmér,
de neus omhoog ut is ut moiste wér.
Flierefluite dûr de stroat, lekker weg van alle proat
en we danse ien de moat.
Weej gôn wèr pierewaaje dûr Boksmér,
de neus omhoog ut is ut moiste wér.
Krieg de kriebels ien mien buuk, 't is wèr feest van hier tot
Un bietje sjansen kan gèn kwoad.

Weej gôn wèr pierewaaje dûr Boksmér,
de neus omhoog ut is ut moiste wér.
Flierefluite dûr de stroat, lekker weg van alle proat
en we danse ien de moat.
Weej gôn wèr pierewaaje dûr Boksmér,
de neus omhoog ut is ut moiste wér.
Krieg de kriebels ien mien buuk, 't is wèr feest van hier tot
Un bietje sjansen kan gèn kwoad.