4.Liever schik as un nèèje boks
Tekst en muziek: H. Wientjens Zang: C. Cremers/T. Remmen
Refrein:
Boksmèr oh Boksmèr, ik heb helemol gèn boks mèr
'k bin zo errem as de ratten en de miere
mar mit de carnaval dan goi ik lekker zwiere
Boksmèr oh Boksmèr, ik heb helemol gèn boks mèr
mar ik houw me tèj ik houw me hoks
liever schik as un nèèje boks

't Is allemol bezuinige wat de klok slaot
Minse dè is toch overal
Mar toch blief ik bewere dat ut nog goed gaot
Kiek mar naor de Boksmèrse carnaval !!!

Refrein:

Mar minse gôt toch nie zo zitte zeure
Kop umhoog want ut komt wèr goed
Blief asteblief nie altied zHte treure
Vat mit carnaval wer wa goeie moed !!!