Loat goan - loat goan
Muziek: Sander Arts  Tekst: Jan Arts
Zang: Groep Jan, Jacques, Mat, Chris, Greet, Ans en Anita
Carnaval dèt is kei moj
Krek 't feest wa ik gèr woj
Drie daoge lang d'r teggenan - loat goan - loat goan
Carnaval dèt is kei moj
Beej de Geitenbok in 't stroj
En die drinkt drie daoge lang - loat goan - loat goan

De kiel, de pet, de neus
Ge hèt gèn aandre keus
De Prins, 't Boerepaor
Zeej maoke 't wèr waor
De Raod, muziek en zang
Zo blieve we an de gang
Geniet d'r van
Want 't is wèr Carnaval

't Pèrd, 't blauw mit wit
De Metworst op d'n hit
Beej Vortum uut 't veld
Kumt straks d'n neejen held
De kop, 't fust, de wôrst
We kriege steeds meer dôrst
Geniet d'r van
Want 't is wèr Carnaval