Kom griep ouw kans
Muziek & tekst: Wim Kersten
Zang:
Kom griep ouw kans, um vandaag 's fijn te dansen
En lekker sjansen, ge wèt wa ik bedoel
Kom griep ouw kans, um vandaag 's fijn te swingen
En heerlijk springen, dè wurt un dolle boel
Kom griep ouw kans, loat dè nie an ouw vurbejgoan
Vur ge't wèt is heel de wereld al vergoan

Pruufde die sfeer, gôt ouw hart ôk al te keer
Vergette die klok, dan binde krek un echten bok
Kom loat dè pilske ^ok us stoan
En dans 's mit elkoar
Ge kunt nog op ouw bene stoan
Dus kriede dè wel kloar

Binde gezond, blief nie zitte op ouw kont
Doe mar 's mit, ge hoeft nie bang te zien vur spit
Kom, loat dè pilske ôk us stoan
En dans 's mit elkoar
Ge kunt nog op ouw bene stoan
Dus kriede dè wel kloar