Hosse, springe, danse
Tekst: Math Claassen  Muziek: Wiljan van Gerwen
Zang: Vind ik leuk

PUBLIEKSPRIJS
Hosse, springe, danse mit de carnaval,
Dé doen we ien Boksmèr.
Ien de polonaise, dèt kan overal,
We gaon dan wèr tekeer.
Hosse, springe, danse mit de carnaval,
We gaon van kroeg naor kroeg.
En nao drie daoge lekker feeste,
Hebbe wij nog nie genoeg.

De waogebouwers die zien dan al wèke lang ien touw,
Mit bouwe hebbe zij dan veul plezier.
De jongens van de Metworst zien al wèke lang op sjouw,
Vur ut snelste renpèrdje.
De boerebrulloft komt d`r an de bruid is uutgezocht,
De boer is ok bekend.
De prins en raod van elluf, ja die staon al ien de kráánt.

Refrein:    

Vur mien kan ut beginne, hoal de kleer mar uut de káást.
Mien boerekiel die hang ik dan veuran.
Van ‘s merges vroeg tot `s aovends zet ow zurrege an de káánt
We gaon now lekker feeste.
De hofkapel speult vur de prins un deuntje ien de straot,
We doen dan allemaol mit.
Drie daoge carnavalle,
Ien Boksmèr, mien trots bezit.

Refrein (2x)