Boksmèr is gèn Rio de Janeiro
Tekst & muziek: Herman Wientjens
Zang: Jan Stevens
Ik was latst in Rio de Janeiro
't Was wied weg en niemand praotte Boxmèrs
Ik vroeg um 'n pilske in un Disco
Mar oh jè dè smakte lang niemèr vers
Gèn Hoogkoor, gèn Kloostertuin, gènne Metwóórst
't Was knudde ik barstte daor van d'n dóórst

Refrein
Boxmèr is gèn Rio de Janeiro
Mar Rio de Janeiro gèn Boxmèr
Boxmèr is gèn Rio de Janeiro
Mar Rio de Janeiro gèn Boxmèr

Ik zaag daor zon hoela-derke daanse
Mit 'n heel kort rukske, wa was ze sjiek
'k Haj veul zin um mit h'r gaon te sjaanse
En zei: Kom, let us go away to "De Piek"
Ze keek mien us an en zei mit 'n glimlach:
"Aj'm sorrie but aj doe not understand"

Ik haj ut nao 'n stutje wel bekeke
Ut heimwee naor hüüs dè wier mien te groot
En Rio mit Boxmèr us vergeleke
'n Stèdje as bèj ons dè viende toch nooit
'k Goj nooit mèr uut Boxmèr, nee an me nooit nie
Och minse .'k bin zo blij da'k ollie wèr zie
Wie heeft nog de originele opnamen uit
1986
tot zijn beschikking
?
Wie heeft nog de originele opnamen uit
1986
tot zijn beschikking
?