Geite, bokke kom mar van de stal
Muziek: Wim Kersten Tekst: Wim Kersten, Jan Arts, Jacques Smits
Zang: Greet & Jan Arts, Conny & Paul van Boekel,
Nelly & Jacques Smits
Geite Bokke kom mâr van de stal
Um te feesten, dansen overal
Zwieren, zwaaien, hossen mit plezier
Drink op tiet un glêske bier
Geite Bokke kom mâr van de stal
Um te zingen, springen op ’t bal
Doe gezellig, doe 't mit plezier
Drink op tiet un goej glêske bier

't Is wer effe wennen, dan binde d'r vur kloar
Dan wilde wer goan stappe, dè dude elluk joar
Loat de boel mâr wêje, ut is toch karnaval
Ge hoeft nie wiet te zuke, feest is ut overal

Mit dee'z daag gin sores,alleen mâr leut en gein
Geite Bokke zitten dan samen op één lijn
Loat ut ieder heure,  ja die ut heure wil
Zo vieren weej hier karnaval zonder kleurverschil