Efkes Kwiet
Muziek: fa. Broeren Tekst: Carel Thijssen
Zang: Marita Broeren
Miene mins is unnen engel
Hèj drinkt nooit 'n potje bier
Zelfs de allermôjste vrôllie Int'resseren 'm gèn zier
Mit de carneval dan gôn we
Mit z'n tweeje môj op stap
Ma nó zes of zeuve glèskes
Kruupt ie stil onder d’n tap

refrein:
Ik zuuk mien ège wèr te pletter, miene mins die zie ik kwiet
't Is mien zuute bôtterletter, 't is 'n snuupke as ge 'm ziet
Ik wil nondeju nie detter iemand aanders an 'm biet
't Is mienen absolute spetter, mar ik zie 'm efkus kwiet

Vörrig jaor mi vastenôvend
Noom ie mien gezellig mit
En ik zèj nog: as ge straks
Ma nie op apegape lit
Nô 'n uur was ie verdwene
'k Heb gezocht tot half twee
En wa dinkte? Miene lieverd
Zaat te dutte op de plee

'k Heb d'r nou wâ op gevonde ...
'k Heb 'n gsm gekôcht
Miene mins draagt zônne pieper
Dor is ôwer naogedocht
As ik 'm nou wèr 's kwiet zie
Nou dan bel ik efkus vlug
Mienen troel die göt dan piepe
En zo vien ik 'm terug