D'n Tied Kwiet
Muziek & tekst: Corine Jeckmans
Zang: Tied Zat

Tied Zat is: Elisette v.d. Broek, Laura Schaminée, Petra Kleijn,
Esther de Reus, Corine Jeckmans

Refrein: Ding, dong d'n tied stut stil.
Dé is wa ik mit carnaval echt wil.
Gén tied um wer noar huus te goan,
Wej blieve stoan en goan d'r tege an.
Ding, dong d'n tied stut stil.
Dé is wa ik mit carnaval echt wil.
Kan iemand zegge wa's d'n tied,
Wej zien um kwiet, Ding, dong d'n tied stut stil.

Ut is alwér un joar geleje,
De carnaval die kumt in zicht.
Ut zal me dit keer wér beneje.
Of ut gezellig wurt allicht.
Wej goan gezellig mit ons alle,
De kroege af tot 's aovends loat
Alleen d'n tied gut snel vurbej.
Dé viende wej, heur ons zinge zej an zej.

Refrein

Witte wa wej wel zo'n wille,
Drie daoge lang us genne tied.
Is dé now nie um te gille,
D'n tied, wej zien um efkus kwiet.
Gin kél of kient wa lit te neule,
Is ut éte nog nie kloar.
Drie daoge goan wij lekker feeste,
Dé is echt woar. En dan zegge wej mekoar.

Refrein

Mit carnaval gén klok mer nodig,
Wej léve moi nie op d'n tied.
Vur ons is hej echt overbodig.
D'n tied wej zien um efkus kwiet.
Want dink mar us an mondagmerge,
Reveillebloazers gén bezwoar.
Wej lope zuutjes an noar vortum,
Dor gut ut um, Wej zien op tied, de pérd stun kloar