Mien Pletske
Muziek: Bert van Boxtel  Tekst: Jan Arts en Bert van Boxtel
Zang: VOPC

Woar ik ovveral heb gezete,
d'n hele aardbol op en neer.
Mar ik zal ouw nooit vergète,
ja dè is mien pletske Boksmèr.

Ik heb ien heel mien léve van de wereld veul gezien,
mar as ik an Boksmèr dink, duut mien hart wer altied pien.
De mojje joare uut mien jeugd, die ik dor heb belèèfd,
det is ut mojste wa d'r is, dor heb ik echt gelèèfd.

D'r is ien al die joare ien Boksmèr heel veul gebouwd,
is nej now altied beter, of haauwde nie van oud?
Ge mot mar is gon kieke, wa d'r allemoal nie mer is.
is det now de vuruutgang, of is det now un gemis.

Al is d'r veul veranderd in die mojje plets Boksmèr,
ik zal van ouw steeds haauwe, ok al zit ik nog zover,
't Pletske van mien fijne jeugd, woar ik geboore bin,
as ik dor nog an terugdink, krieg ik altied goeje zin.