Mien Schôen
Muziek William Keijsers
Tekst: Ramonda Koch & William Keijsers
Zang: Ramonda Koch, Rita Giezen, Corina Verblakt, Frank Nelissen, Marjon Peters en Henk Verberk

Énne keer per jaor staon wêj op 1,
houwe öw die daage op de been
Dûr die daag kunne wêj un jaor vûruut,
wétte wa dè mit ons duut
Énne keer per jaor staon wêj op 1
en in dizze tied ök nie te leen
Dûk nie fris en nao die daag nie schön,
kiek ons vuutjes lekker gaon
..., kiek ons vuutjes lekker gaon

Bietje schôn gemakt, host nie angerakt
Vol dûr an, ge makt wa mit
Tusse möje dür, ma dè duut ons niks
Dink nie dè ge daor mT zit
Vûr de vuut gegöit, mar wêj klaage nöit
Waant dor kieke wêj dürhin
Fijn gedraage hier, dè gêft plezier
Kiek we staon hier op ûn rêj, waant we heure dür wêr bêj
Vür ün schoen mî pit die zo lekker zit ien Boksmèrs 3 daogse rit

Refrein
Til die vuutjes op, lekker op zien kop
Zet ôw zûrge an de kaant
Lekker nie naor huus, waant dor zitte muus_|
Ja dè gêft mar tramelaant
Nee wêj blieve hier en we drinke bier-
Tot ût midde van de nacht              /   '-v^+jgss. {
Wêr ün dag vûrbêj, dè vuule wêj     f         ' (     J
Kiek we staon hier op ün rêj ,waant we heure dûr wêr bêj
Vûr ûn schoen mî pit die zo lekker zit ien Boksmèrs 3 daogse rit

Refrein                               
Énne piek per jaor, ût is raor mar waor
Zet ôw beste bêntje veur
Bêj de Prins heel sjiek, ziede echt geliek
Kiek ze kriege al ûn kleur
Nôw dûn lêtste stap tot hier an dûn tap
Klûkske slaot al twêlluf uur
't Is nôw host gedaon, we heuren ûm slaon
Kiek we staon hier op ûn rêj,
waant we heurde dûr wêr bêj
Vûr ûn schoen mît pit die zo lekker zit ien Boksmèrs 3 daogse rit

Refrein