Kroegetocht
Muziek: Wim Kersten  Tekst: Carel Thijssen
Zang: De (S)tappers

Wij gôn d’n helen dag op stap
De route löpt van tap tot tap
Wij gôn op kroegetocht
Wij gôn op kroegetocht
We drinke ’n glas ien elk café
Vanaf ’t Drummerke
Tot ân De Witte Brug
En dan wèr trug
Wij gôn op kroegetocht
Wij gôn op kroegetocht, holadiejé


As de Metwôrst is gewonne - gôn we lekker ân de zwier
Bèj ’t Drummerke nô binne - vör ons urste pötje bier
Nô ’n stuk of vijf, zes glaze - zwaaie wèj wir toedeloe
Jonges, kom we motte verder - wèj gôn nor ’t Centrum toe 


Nô ’t Centrum duike wèj dan - môj de feestzaal ien bèj Riche
Want we hebbe dôrst gekrege - en van bier zien we nie vies
Rônd ’n uur of zes nô Panke - vör de boerekool mí wôrst
Mâ de pest van al dè ète: -is ge stikt wèr van d’n dôrst


Nor d’n Bock um bèj te tanke - van de Piek nô ’t Sjaanscafé
Dan de spoorlijn ôverstèke - doet ze hier ’s vol Pépé
Dornao drinke wèj ons moed ien - bèj café De Witte Brug
Want we motte straks, hosanna, - wèr dezelfde weg terug  

Slot:
Wij gôn op kroegetocht
Wij gôn op kroegetocht, holadiejé